• Откриване и локализиране на повреди
 • Проследяване на потреблението в реално време
 • Превантивна поддръжка като се определят слабите места
 • Подкрепа при анализа на данните
X
 • По-къси и по-редни прекъсвания, които дават по-добри показатели за SAIDI и SAIFI
 • Проследяване на данни в реално време
 • Превантивна поддръжка чрез идентифициране на слабостите в системата
X
X
 • Анализ на състоянието и натоварването на активите
 • Доколко е оправдано допълнителното натоварване на съществуващите активи
 • Маршрути на електрическия ток
X
X
 • Откриване на съединения при висок импеданс с нисък праг на тока
 • Откриване на преходни / импулсни аварии
 • Анализ на проследяваните данни, за да се идентифицират слабите места в мрежата
 • Анализ на проследяваните данни, за да се идентифицират слабите места в мрежата
X
X

Нашите решения за мрежов анализ подпомагат наблюдението,
анализа и управлението на електроразпространителската мрежа,
за да оптимизират производителността на вашите активи,
да повишат надеждността и да смекчат потенциалните повреди.

Нашите решения Ви дават пълната картина и Ви помагат да следите за  
здравето на Вашата разпределителна мрежа, което Ви позволява да взимате
интелигентни решения за прогнозната поддръжка и да предлагате надеждна и
предвидима услуга.

Защо трябва да изберете Grid Analytics Solutions?

When you rent from Megger, you get access to our Technical Support Group, Megger’s expert engineers who are dedicated to supporting you in the field during testing.

We deliver the broadest and deepest range of testing solutions in the industry, with new products and improvements continually being added to our offerings.

Over 130 years in the testing industry means our equipment is reliable, field tested, and is of the highest quality.

Our broad range of testing solutions give you the ability to rent from one company to meet all of your needs, simplifying your renting and payment process.

Megger’s global size allows us to offer flexible financing and payment options that other vendors don’t have the ability to give.

Пълната
картина

Проследяването на данни в реално време ви дава по-ясна картина на това как работи мрежата в реално време

Разберете повече >

Повече надеждност и ясна картина на работата на мрежата

Откриване на повреди, бързо локализиране, диагностика и инструменти за превантивна поддръжка за по-малко SAIDI и SAIFI инциденти

Разберете повече >

Информирани решения въз основа на събраните данни

Ако разполагате с пълни данни и необходимите аналитични инструменти, разполагате с познанията, необходими, за да вземете информирани решения

Разберете повече >

Понижаване на риска от горски пожари

По-малко повреди на активите и по-малко отговорност и финансови последици от горски пожари и други подобни инциденти

Научете повече >

Защитете данните при
най-висок стандарт за сигурност

Дигиталната трансформация е въпрос с нарастващо значение за електрическата индустрия. За да Ви улесним при преодоляването на предизвикателствата, свързани с нея, ние гарантираме най-висок стандарт за сигурност

Научете повече >

В подкрепа на прехода към възобновяеми източници на енергия

Възобновяемите енергийни източници придобиха по-голямо значение през последната година и имат пряко влияние върху ефективността на разпределението на електроенергията. Ние Ви помагаме да направите прехода към възобновяеми източници по-лесен

Научете повече >

Grid Analytics Solution от Megger

Megger прави оценка на нуждите на всеки клиент и разработва индивидуално решение за мрежов анализ спрямо състоянието на обекта и спецификациите на клиента. В рамките на един проект се комбинират прецизни мрежови сензори, комуникационен хардуер, аналитичен софтуер и допълнително интегриране (по избор) към инфраструктурата DMS/SCADA.

Широката гама от сензори, комуникационни устройства и аналитичен софтуер Ви позволява да видите пълната картина на Вашата мрежа

Our extensive package of sensors, monitoring devices and
analytics software provides the distribution grid insight you need

Our Solutions

MS5000

Online wireless
monitoring system

Learn More >

MS5000

Онлайн безжична
система
за мониторинг

Разберете повече >

MS3010

Gateway/router that integrates with the
MS5000

Learn More >

MS3010

Гейтуей / рутер MS3010
който се интегрира с
MS5000

Разберете повече >

MetryView

Server and software combination for collecting/analysing data

Learn More >

MetryView

Комбинация от сървър и
софтуер MetryView за събиране
и анализ на данни

Разберете повече >

Service and Support

Technical support and training

Learn More >

сервиз и
обучения

Техническо обслужване

Разберете повече >

Нашите прецизни решения за мрежов анализ Grid Analytics solutions Ви дават възможност:

Прогнозна поддръжка чрез идентифициране на слаби места

Проследяване на мониторинг на енергийния пренос в реално време

Широк поглед към мрежата за усъвършенствана система за управление на електропреноса (ADMS)

По-малко търсене на авариите, по-кратки прекъсвания (SAIDI)

Power quality and Power flow monitoring

Мониторинг на качество на енергията и преноса

Learn MoreРазберете повече за Grid Analytics Solutions

Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA
infrastructures.

MS5000

Online wireless
monitoring system

Learn More >

MS5000

MS3010

Gateway/router that integrates with the MS5000.

Learn More >

MS3010

MetryView

Server and software combination for collecting/analysing data

Learn More >

MetryView

Service and Support

Technical support and training

Learn More >

Service and
Support

Our precision Grid Analytics solutions allow you to perform:

Predictive maintenance by identifying weak spots

Tracking of real-time energy consumption

Grid insights to advanced distribution management system (ADMS)

Grid Analytics

Power quality and Power flow monitoring

More information to our complete solution which includes:

The MetryView server and software collect, analyze and visualize the data which are monitored by our sensors.

Learn More

MetryView Software

Bei uns erhalten Sie alles was Sie benötigen, um bald wieder herzhaft lachen zu können. Beschäftigen Sie sich nicht damit, verschiedene Praxen aufzusuchen, um das günstigste Angebot zu finden, sondern bleiben Sie Ihren Vertrauenszahnarzt treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit.

MS5000

Bei uns erhalten Sie alles was Sie benötigen, um bald wieder herzhaft lachen zu können. Beschäftigen Sie sich nicht damit, verschiedene Praxen aufzusuchen, um das günstigste Angebot zu finden, sondern bleiben Sie Ihren Vertrauenszahnarzt treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit.

MS3010

Bei uns erhalten Sie alles was Sie benötigen, um bald wieder herzhaft lachen zu können. Beschäftigen Sie sich nicht damit, verschiedene Praxen aufzusuchen, um das günstigste Angebot zu finden, sondern bleiben Sie Ihren Vertrauenszahnarzt treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit.

Service and Support

Meeting the industry's current
and future needs


Нашите мрежови решения са внедрени по цял свят. Те дават на нашите клиенти информацията и визията, от които се нуждаят, за да управляват своите преносни енергийни мрежи днес, но с поглед към бъдещето, защото светът интегрира все по-пълноценно онлайн технологиите и дигиталните решения.

Хиляди наши сензори се използват в страни по целия свят. Нашата основна цел е да помогнем на нашите клиенти с нашето решение и да ги подкрепяме, когато можем. Гордеем се с начина, по който работи сътрудничеството с нашите клиенти!

Contact Us

Grid Analytics Solutions

Expand your insight and optimize your distribution grid performance
See how it works

Our Grid Analytics Solutions provide online distribution grid monitoring, analysis, and data-driven management solutions to optimize the performance of your assets, increase reliability and mitigate potential failures.

Our solutions offer unprecedented insight into the health of your medium-voltage transmission grid enabling you to make intelligent predictive maintenance decisions and improve the delivery of dependable power.
Increased grid visibility

Real-time data tracking provides up-to-date visibility of your grid’s performance

Today's grids have numerous stresses from increasingly complex distribution systems and various energy sources. Having limited insight into your grid's performance can lead to increased outages of longer durations.

Our solutions help you detect and locate faults faster, allow constant analysis of your data and help with discovering atypical events and weak spots, which decreases SAIDI.

Our Grid Analytics Solutions provide:

 • Fault detection and location
 • Real time tracking of energy consumption
 • Predictive maintenance by identifying weak spots
 • Support analyzing your data
Check ProductRequest Quote
Improved reliability and efficiency

Megger Grid Analytics helps decrease the number of outages that occur due to missing prediction data and a lack of resources by providing data-driven insights that allow you to target your resources on the areas that are most likely to fail.

Our Grid Analytics Solutions provide:

 • Reducing duration and frequency of outages to improve SAIDI and SAIFI
 • Real time tracking of energy consumption
 • Real time data tracking
 • Predictive maintenance by identifying weak spots
Check ProductRequest Quote
Informed data-based
decision-making

Timely data and insightful analysis make key decisions regarding your grid simpler and more effective in extending the life of your assets. Confidently locating weak spots and problem zones is a key benefit of our grid analytics solutions, and gives you the ability prioritize maintenance and determine required repairs.

Factors that contribute to network management decisions:

 • Analysis of asset condition and load
 • Feasibility of additional loading for existing assets
 • Routing of power flow
Check ProductRequest Quote
Wildfire risk reduction

In warmer and dryer regions, wildfires are a threat to populations and infrastructure. Wildfires can be caused by several factors, one of them being electrical faults caused by broken conductors or vegetation encroachment. This leads to liability and financial consequences for power utilities. High impedance transient faults are often caused by tree branches contacting power lines, and these faults often go unnoticed. These faults can be indicators for larger future problems, and pose wildfire risks for power utilities. These risks can be reduced with the implementation of a monitoring and grid analytics solution from Megger.

The following solutions can support power utilities in efforts to reduce wildfire risk:

 • Detection of high impedance faults with low current thresholds
 • Detection of intermittent / transient faults
 • Analysis of monitoring data to identify weak spots in the grid
Check ProductRequest Quote
Protecting your data with highest security standards

Due to rapid changes in the grid, AI, big data, and digital transformations are inevitable in the electrical industry. These changes not only come with increased benefits, but also with additional threats like cyber-attacks.

To overcome these challenges our team has developed the highest level of protection for your data, and continuously improve our protections to stay one step ahead of security risks and threats.

Check ProductRequest Quote
Supporting the transition to renewables

The exchange of power, with contributions from distributed resources and more complicated consumption tied to renewable resources is adding complexity to power grids.

Renewable resources add harmonics to the grid which causes stress on electrical assets. Power flow is now multi-directional and less stable, and the growing use of electrical vehicles and DC charging stations contribute to additional stresses on power grids.

To manage these increasing risks real-time grid analytics tracking is essential to get a better understanding of the grid’s performance and to ensure an efficient and smooth transition into renewables as they become an even more important part in our industry.

Check ProductRequest Quote

Megger's Grid Analytics Solution

Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA infrastructures.
Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA infrastructures.
1
MS5000

Online wireless
monitoring system

Learn More >
Check ProductRequest Quote
2
MS3010

Gateway/router that integrates with the MS5000

Learn More >
Check ProductRequest Quote
3
MetryView

Server and software combination for collecting/analysing data

Learn More >
Check ProductRequest Quote
4
Service and Support

Technical support
and training

Learn More >
Check ProductRequest Quote
Our precision grid analytics solutions allow you to perform:
Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA infrastructures.

Meeting the current and future needs of the industry

Our grid solutions have been implemented across the world and have given our customers the intelligent insights they need to manage their distribution networks today with an eye on the future as the world continues to embrace online technologies and digital solutions.
X