• Откриване и локализиране на повреди
 • Проследяване на потреблението в реално време
 • Превантивна поддръжка като се определят слабите места
 • Подкрепа при анализа на данните
X
 • По-къси и по-редни прекъсвания, които дават по-добри показатели за SAIDI и SAIFI
 • Проследяване на данни в реално време
 • Превантивна поддръжка чрез идентифициране на слабостите в системата
X
X
 • Анализ на състоянието и натоварването на активите
 • Доколко е оправдано допълнителното натоварване на съществуващите активи
 • Маршрути на електрическия ток
X
X
 • Откриване на съединения при висок импеданс с нисък праг на тока
 • Откриване на преходни / импулсни аварии
 • Анализ на проследяваните данни, за да се идентифицират слабите места в мрежата
 • Анализ на проследяваните данни, за да се идентифицират слабите места в мрежата
X
X

Нашите решения за мрежов анализ подпомагат наблюдението,
анализа и управлението на електроразпространителската мрежа,
за да оптимизират производителността на вашите активи,
да повишат надеждността и да смекчат потенциалните повреди.

Нашите решения Ви дават пълната картина и Ви помагат да следите за  
здравето на Вашата разпределителна мрежа, което Ви позволява да взимате
интелигентни решения за прогнозната поддръжка и да предлагате надеждна и
предвидима услуга.

Защо трябва да изберете Grid Analytics Solutions?

When you rent from Megger, you get access to our Technical Support Group, Megger’s expert engineers who are dedicated to supporting you in the field during testing.

We deliver the broadest and deepest range of testing solutions in the industry, with new products and improvements continually being added to our offerings.

Over 130 years in the testing industry means our equipment is reliable, field tested, and is of the highest quality.

Our broad range of testing solutions give you the ability to rent from one company to meet all of your needs, simplifying your renting and payment process.

Megger’s global size allows us to offer flexible financing and payment options that other vendors don’t have the ability to give.

Пълната
картина

Проследяването на данни в реално време ви дава по-ясна картина на това как работи мрежата в реално време

Разберете повече >

Повече надеждност и ясна картина на работата на мрежата

Откриване на повреди, бързо локализиране, диагностика и инструменти за превантивна поддръжка за по-малко SAIDI и SAIFI инциденти

Разберете повече >

Информирани решения въз основа на събраните данни

Ако разполагате с пълни данни и необходимите аналитични инструменти, разполагате с познанията, необходими, за да вземете информирани решения

Разберете повече >

Понижаване на риска от горски пожари

По-малко повреди на активите и по-малко отговорност и финансови последици от горски пожари и други подобни инциденти

Научете повече >

Защитете данните при
най-висок стандарт за сигурност

Дигиталната трансформация е въпрос с нарастващо значение за електрическата индустрия. За да Ви улесним при преодоляването на предизвикателствата, свързани с нея, ние гарантираме най-висок стандарт за сигурност

Научете повече >

В подкрепа на прехода към възобновяеми източници на енергия

Възобновяемите енергийни източници придобиха по-голямо значение през последната година и имат пряко влияние върху ефективността на разпределението на електроенергията. Ние Ви помагаме да направите прехода към възобновяеми източници по-лесен

Научете повече >

Grid Analytics Solution от Megger

Megger прави оценка на нуждите на всеки клиент и разработва индивидуално решение за мрежов анализ спрямо състоянието на обекта и спецификациите на клиента. В рамките на един проект се комбинират прецизни мрежови сензори, комуникационен хардуер, аналитичен софтуер и допълнително интегриране (по избор) към инфраструктурата DMS/SCADA.

Широката гама от сензори, комуникационни устройства и аналитичен софтуер Ви позволява да видите пълната картина на Вашата мрежа

Our extensive package of sensors, monitoring devices and
analytics software provides the distribution grid insight you need

Our Solutions

MS5000

Online wireless
monitoring system

Learn More >

MS5000

Онлайн безжична
система
за мониторинг

Разберете повече >

MS3010

Gateway/router that integrates with the
MS5000

Learn More >

MS3010

Гейтуей / рутер MS3010
който се интегрира с
MS5000

Разберете повече >

MetryView

Server and software combination for collecting/analysing data

Learn More >

MetryView

Комбинация от сървър и
софтуер MetryView за събиране
и анализ на данни

Разберете повече >

Service and Support

Technical support and training

Learn More >

сервиз и
обучения

Техническо обслужване

Разберете повече >

Нашите прецизни решения за мрежов анализ Grid Analytics solutions Ви дават възможност:

Прогнозна поддръжка чрез идентифициране на слаби места

Проследяване на мониторинг на енергийния пренос в реално време

Широк поглед към мрежата за усъвършенствана система за управление на електропреноса (ADMS)

По-малко търсене на авариите, по-кратки прекъсвания (SAIDI)

Power quality and Power flow monitoring

Мониторинг на качество на енергията и преноса

Learn MoreРазберете повече за Grid Analytics Solutions

Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA
infrastructures.

MS5000

Online wireless
monitoring system

Learn More >

MS5000

MS3010

Gateway/router that integrates with the MS5000.

Learn More >

MS3010

MetryView

Server and software combination for collecting/analysing data

Learn More >

MetryView

Service and Support

Technical support and training

Learn More >

Service and
Support

Our precision Grid Analytics solutions allow you to perform:

Predictive maintenance by identifying weak spots

Tracking of real-time energy consumption

Grid insights to advanced distribution management system (ADMS)

Grid Analytics

Power quality and Power flow monitoring

More information to our complete solution which includes:

The MetryView server and software collect, analyze and visualize the data which are monitored by our sensors.

Learn More

MetryView Software

Bei uns erhalten Sie alles was Sie benötigen, um bald wieder herzhaft lachen zu können. Beschäftigen Sie sich nicht damit, verschiedene Praxen aufzusuchen, um das günstigste Angebot zu finden, sondern bleiben Sie Ihren Vertrauenszahnarzt treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit.

MS5000

Bei uns erhalten Sie alles was Sie benötigen, um bald wieder herzhaft lachen zu können. Beschäftigen Sie sich nicht damit, verschiedene Praxen aufzusuchen, um das günstigste Angebot zu finden, sondern bleiben Sie Ihren Vertrauenszahnarzt treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit.

MS3010

Bei uns erhalten Sie alles was Sie benötigen, um bald wieder herzhaft lachen zu können. Beschäftigen Sie sich nicht damit, verschiedene Praxen aufzusuchen, um das günstigste Angebot zu finden, sondern bleiben Sie Ihren Vertrauenszahnarzt treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit.

Service and Support

Meeting the industry's current
and future needs


Нашите мрежови решения са внедрени по цял свят. Те дават на нашите клиенти информацията и визията, от които се нуждаят, за да управляват своите преносни енергийни мрежи днес, но с поглед към бъдещето, защото светът интегрира все по-пълноценно онлайн технологиите и дигиталните решения.

Хиляди наши сензори се използват в страни по целия свят. Нашата основна цел е да помогнем на нашите клиенти с нашето решение и да ги подкрепяме, когато можем. Гордеем се с начина, по който работи сътрудничеството с нашите клиенти!

Contact Us

ашето решение за анализ на мрежата

Expand your insight and optimize your distribution grid performance
Вижте как става

Нашите решения за мрежов анализ подпомагат наблюдението, анализа и управлението на електроразпространителската мрежа, за да оптимизират производителността на вашите активи, да повишат надеждността и да смекчат потенциалните повреди.

Нашите решения Ви дават пълната картина и Ви помагат да следите за  здравето на Вашата разпределителна мрежа, което Ви позволява да взимате интелигентни решения за прогнозната поддръжка и да предлагате надеждна и предвидима услуга.
Пълната картина

Проследяването на данни в реално време ви дава по-ясна картина на това как работи мрежата в реално време

Днешните мрежи са подложени на множество натоварвания поради все по-сложните разпределителни системи и различни енергийни източници. Ако нямате пълната картина на производителността на Вашата мрежа, прекъсванията може да станат по-чести и за по-дълъг период от време.

Нашите решения Ви помагат да откривате и локализирате неизправности по-бързо, позволяват постоянен анализ на вашите данни и помагат при откриването на нетипични събития и слаби места, което ограничава SAIDI поредиците.

Нашите решения за анализ Grid Analytics Solutions осигуряват:

 • Откриване и локализиране на повреди
 • Проследяване на потреблението в реално време
 • Превантивна поддръжка като се определят слабите места
 • Подкрепа при анализа на данните
Check ProductRequest Quote
Повече надеждност и ясна картина на работата на мрежата

Megger Grid Analytics спомага за намаляване на броя на прекъсванията, които се получават, защото не разполагате с данни за прогнозиране или ресурси, като предоставя информация на базата на данни, която ви позволява да насочите ресурсите си към зоните, където е най-вероятно да възникне повреда

С Grid Analytics Solutions:

 • По-къси и по-редни прекъсвания, които дават по-добри показатели за SAIDI и SAIFI
 • Real time tracking of energy consumption
 • Проследяване на данни в реално време
 • Превантивна поддръжка чрез идентифициране на слабостите в системата
Check ProductRequest Quote
Информирани решения въз основа на събраните данни

Ако разполагате с данните навреме и имате възможност за задълбочен анализ, важните решения относно Вашата мрежа се вземат по-лесно и са по-ефективни, като по този начин удължават живота на Вашите активи. Голямото предимство на нашите решения за анализ на мрежата е локализирането с голяма точност на слабите места и проблемните зони. Така можете да планирате поддръжката и да определяте последователността на необходимите ремонти

Фактори, които трябва да се вземат предвид при управленските решения за мрежата:

 • Анализ на състоянието и натоварването на активите
 • Доколко е оправдано допълнителното натоварване на съществуващите активи
 • Маршрути на електрическия ток
Check ProductRequest Quote
Понижаване на риска от горски пожари

В по-топлите и сухи региони горските пожари са заплаха за населението и инфраструктурата. Горските пожари могат да бъдат предизвикани от няколко фактора, един от които са електрическите аварии, причинени от скъсани проводници или съприкосновение с растителност. Енергийните предприятия носят отговорността и понасят финансови  загуби при такива инциденти. Повредите при висок импеданс (HIF) често възникват при контакт на клони на дървета с електропроводи и често остават незабелязани. Тези неизправности могат да се разглеждат като предупреждение за по-големи бъдещи проблеми и да провокират риска от горски пожари за енергийните компании. Рисковете се ограничават с внедряването на решение за мониторинг и анализ на мрежата от Megger.

Ето кои са мерките в помощ на енергийния сектор в усилията за ограничаване на горските пожари:

 • Откриване на съединения при висок импеданс с нисък праг на тока
 • Откриване на преходни / импулсни аварии
 • Анализ на проследяваните данни, за да се идентифицират слабите места в мрежата
Check ProductRequest Quote
Защита на вашите данни при най-висок стандарт за сигурност

Поради бързите промени в мрежата, развитието на изкуствен интелект, големите данни и цифровите трансформации са неизбежни в сектора на комуналните услуги. Когато тези промени настъпят, те носят не само ползи, но и са свързани с допълнителни заплахи като заплахата от кибератаки.

За да преодолее тези предизвикателства, нашият екип разработи най-високото ниво на защита за Вашите данни и непрекъснато подобрява нашите защити, за да изпреварвате винаги с един ход рисковете и заплахите за сигурността.

Check ProductRequest Quote
В подкрепа на прехода към възобновяеми източници на енергия

Обменът на електроенергия, с принос от разпределени ресурси и по-сложното потребление, обвързано с възобновяемите ресурси, усложняват енергийните мрежи.

Възобновяемите ресурси добавят хармоници към мрежата, което се отразява на електрическите активи. Потокът на мощност става многопосочен и по-малко стабилен, а нарастващото използване на електрически автомобили и станции за зареждане с постоянен ток ще допринасят за допълнителни натоварвания върху електрическите мрежи.

Ако искате да управлявате по-добре тези нарастващи рискове, мрежовия мониторинг и анализ в реално време е от съществено значение, за да имате по-ясна представа за производителността на мрежата и да осигурите ефективен и плавен преход към възобновяеми източници, тъй като те стават още по-важна част в нашия сектор.

Check ProductRequest Quote

Grid Analytics Solution от Megger

Megger прави оценка на нуждите на всеки клиент и разработва индивидуално решение за мрежов анализ спрямо състоянието на обекта и спецификациите на клиента. В рамките на един проект се комбинират прецизни мрежови сензори, комуникационен хардуер, аналитичен софтуер и допълнително интегриране (по избор) към инфраструктурата DMS/SCADA.
Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA infrastructures.
1
MS5000

Онлайн безжична система за мониторинг

Разберете повече >
Check ProductRequest Quote
2
MS3010

Гейтуей / рутер MS3010 който се интегрира с MS5000

Разберете повече >
Check ProductRequest Quote
3
MetryView

Комбинация от сървър и софтуер MetryView за събиране и анализ на данни

Разберете повече >
Check ProductRequest Quote
4
сервиз и обучения

Техническо обслужване

Разберете повече >
Check ProductRequest Quote
Our precision grid analytics solutions allow you to perform:
Megger appraises each customer's specific needs and develops a customized Grid Analytics Solution around the site conditions and customer specifications.

These designs are built around our high-quality precision grid sensors, communication hardware, analytics software and optional integration to DMS/SCADA infrastructures.

Meeting the current and future needs of the industry

Нашите мрежови решения са внедрени по цял свят. Те дават на нашите клиенти информацията и визията, от които се нуждаят, за да управляват своите преносни енергийни мрежи днес, но с поглед към бъдещето, защото светът интегрира все по-пълноценно онлайн технологиите и дигиталните решения.
X